Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty > Program EKOŠKOLKA

Program EKOŠKOLKAMezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

eko-skolky.cz/cz

Ve školním roce 2013-2014 jsme vstoupili do programu Ekoškolka, byly jsme pilotní školkou tohoto projektu zaměřeného na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. V roce 2021 jsme opět obhájili titul Ekoškola a získali vlajku a plaketu Ekoškola.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je nauka o světě - o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého člověka, ať už si svou zodpovědnost připouští či nikoliv. Náš vztah k prostředí odráží to, jak se pohybujeme ve světě, co nakupujeme, kde to nakupujeme, odráží naše potřeby i to, jak jsme ochotni je měnit. Prostředím pak chápeme vše, co nás obklopuje. Je to prostředí mateřské školy, bezprostřední okolí školky, město, ve kterém žijeme, rostliny, živočichové, věci, ale hlavně lidé a vztahy mezi tím vším. Pokud učíme děti o prostředí a člověku v něm, učíme je zejména prostředí vnímat, poznávat a v pozitivním smyslu ovlivňovat. V EKOškolce jsou principy vzdělávání v souladu s udržitelným rozvojem.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

K jednotlivým krokům programu si můžete prohlédnout fotodokumentaci. Postupně plníme 7 kroků ve čtyřech oblastech (voda, odpady, jídlo, prostředí).

V šatně si můžete prohlédnout šanon ve kterém jsou činnosti, které děláme, abychom měli titul Ekoškola.

Návrh aktivit sestavujeme na schůzce ekotýmu a prodebatováváme s dětmi v ranním komunitním kruhu. V šatnách najdete analýzu, naše cíle, naplánované aktivity, atd. Dále jsou jednotlivé aktivity rozepsány do PLÁNU ČINNOSTÍ členy ekotýmu jak dospělými tak dětmi.

 

Ekoškolka