Drobečková navigace

Úvod > MŠ Tylovice > Distanční výuka > Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádkyDatum konání:
15.3.2021
Datum ukončení:
19.3.2021

Cíl: rozvoj řečových dovedností, formulování myšlenek, zájem o různé komunikační formy (dovednosti předcházející čtení a psaní, výtvarné, hudební, dramatické a pohybové dovednosti)

Pondělí:

Nazdárek, nazdárek vítá vás dnes Kašpárek.

A zkuste děti hádat, proč právě já? Trošku vám napovím. Protože patřím do pohádkového světa, tak si tento týden budeme povídat o……? Ano o pohádkách. Máš nějakou nejoblíbenější pohádku? Jak se jmenuje? A dokázal/a bys ji povyprávět? (aspoň kousek ať vám děti převyprávějí)

Já mám také  oblíbenou pohádku jmenuje se „O třech prasátkách“.

Maminka/tatínek ti ji přečte, ale pozor!! Už při poslouchání pohádky máš první úkol: jak uslyšíš slovo prasátko/prasátka zvedneš ruku -rozlišení jednotného a množného čísla- zvednout jednu ruku (prasátko), dvě ruce (prasátka)

Byla jednou tři prasátka, která se rozloučila s maminkou a vydala se do světa. Toulala se po loukách lesích, hrála si a dováděla. Ale přešlo jaro, léto, začal podzim a venku byla zima. Proto se prasátka rozhodla, že si postaví domečky. Všechna tři prasátka si našla místečko nedaleko od sebe, připravila si pilu, kladivo, hřebíky, prkna, kbelík, sekeru, lopatku, metr a začala stavět.

První prasátko stavělo domeček ze slámy, druhé ze dřeva a třetí z cihel. První prasátko mělo svůj domeček rychle postavený, druhému trvala stavba o něco déle, ale nejvíce práce se stavbou domečku mělo třetí prasátko. Dvě prasátka se třetímu prasátku posmívala: „Kdybys stavěl jako my, byl bys už hotový!“ Ale třetímu prasátku to nevadilo: „Alespoň se na mě nedostane vlk, až přijde!“ Prasátka zanedlouho zjistila, že se okolo opravdu potlouká hladový vlk. Moc se polekala a schovala se do svých domečků. Vlk přišel k domečku ze slámy a volal na prasátko: „Prasátko, pojď ven, budeme si hrát!“ Když prasátko nešlo, začal ze všech sil foukat na domeček, až všechnu slámu z domečku odfoukal. Prasátko ale stačilo utéct a schovat se u svého bratra v dřevěném domečku. Vlk přišel k domečku ze dřeva: „Nebojte se, prasátka, pojďte ven, budeme si hrát,“ volal sladkým hlasem, aby prasátka ošálil. Když prasátka nevylezla, začal foukat- nejprve slabě, potom silněji. Foukal, až domeček taky rozfoukal. Ještě, že prasátka utekla a stihla se schovat v domečku z cihel. Vlk přiběhl k domečku třetího prasátka a začal foukat. Foukal ze všech sil, foukal, ale domeček se mu rozfoukat nepodařilo. Přemýšlel, jak by se na prasátka dostal, a napadlo ho, že do domečku vleze komínem. Vylezl na střechu a spustil se do komína. Ale dole mezitím prasátka roztopila ohniště a vlka nejenže štípal kouř do očí, ale ještě si na ohni připálil ocas. Vyrazil ven z komína a utíkal, až se mu za patami kouřilo. Tak vyzrálo třetí prasátko na vlka, a ten se od té doby už nikdy neukázal. Prasátka v bezpečí společně hospodařila v domečku z cihel a první dvě prasátka už vždy dělala vše pořádně a ani je nenapadlo, aby byla líná jako dřív.

Tak jakpak se ti líbila pohádka? Dokážeš odpovědět na všechny mé hádanky. Připrav se:

 1. První prasátko si postavilo domeček z cihel, klacíků nebo ze slamy?
 2. Třetí prasátko si postavilo domeček ze slámy, cihel nebo klacíků?
 3. Koho zanechala prasátka doma: strýčka, babičku nebo maminku?
 4. Jak vlk zničil domečky: ranou pěstí, fouknutím nebo kopnutím?
 5. Kolik domečků vlk zničil: jeden, dva nebo tři?
 6. Druhé prasátko mělo domeček z cihle, slámy nebo klacíků?

Určitě tě můžu pochválit

Co tu ještě pro tebe mám? Domečky.pdf

A zazvonil zvonec, dnešním úkolům je konec!

Úterý

A už jsem tu zas, na práci je čas!

Jak se děti jmenovala včerejší pohádka?.............

Zacvičíme si jako ta prasátka – rozcvička (čtěte a dítě předcvičuje)

Prasátka se vydala na cestu do světa.

 • nejdříve šla velice rychle do lesa
  (rychlá chůze na místě)
 • v lese šla pomalu, rozhlížela se.
  (pomalá chůze na místě, otáčení hlavou)
 • poskakovala okolo pařezů
  (poskoky snožmo dokola)
 • zkusila pařez i přeskočit
  (přeskok přes nízkou překážku- kostku, polštář…)
 • skákala po jedné noze ke kládám a po druhé zpátky
  (poskoky na jedné noze dopředu, otočit a po druhé doskákat zpět)
 • uviděla kaluž a prasátka neodolala a vyválela se v blátě, napřed na jednu stranu a potom na druhou
  (převalování na zemi na obě strany, kolena skrčená a obejmeme je rukama)
 • pak vyskočila, otřepala se, aby se osušila, jednou, dvakrát
  (výskok, otřepání)
 • sedla si do trávy a natáhla nožky – napřed jednu, pak druhou
  (v sedu protahování nohou dopředu- střídavě)

To si prasátka hezky zacvičila

Kamarádi, co kdybyste prasátkům vymyslely jména:

Nejmladší pojmenuješ……….

Staršímu dáš jméno …………..

Nejstarší prasátko se bude jmenovat……..

Prasátka se měla moc ráda, hrála si spolu, pracovala, ale někdy se před sebou ráda vychloubala. Zrovna jako dnes.

Nejmladší prasátko (jméno prasátka) povídá: „To jsem se dnes dobře vyspalo“. Druhé se přidalo: „ Já jsem se vyspalo lépe.“ A třetí už křičí: „Já se vyspalo nejlépe!“

Postupně vymýšlejte další činnosti, které prasátka dělala a veďte děti (i pomocí návodných otázek) ke stupňování přídavných jmen, např.:

První prasátko: „Já mám velký hlad.“ Druhé prasátko: „Já mám větší hlad. Třetí prasátko……….“Já mám největší hlad.

(Další nabídky slov a slovních spojení: tlusté x tlustší x nejtlustší, čisté.. (?)…(?), veselé (?)…(?)., já mám modré tričko ..(?)..(?)…, barevný šátek…(?)…(?)…., dlouhé kalhoty…(?)…(?)..,

„Já mám zajímavý nápad“. „Já mám zajímavější......(?)...

A protože první prasátko bylo pracovité, druhé ještě (?) a to třetí (?),měla všechna stejný nápad. Postavíme si každé svůj domeček, abychom se mohla schovat před zlým vlkem!“

Zkuste děti postavit domečky pro prasátka z toho, co máte doma.

Kolik jich musíte postavit? Tak hurá na to.

A už nám zbývá jen vyrobit loutky a divadlo může začít.

Na polotvrdý papír vytiskněte postavy prasátek a vlka. Nechte je dětmi vybarvit a pomozte je dětem vystřihnout. Malými nůžkami opatrně vystřihněte otvory na prsty. Na prasátka dolepí děti doplňky, (šáteček, mašlička..) a můžete jít hrát.

loutky.pdf

Pracovní list: Labyrint prasátka.pdf

Trefí prasátka do správného domečku?

A zítra v tento čas, budu tady zas!

Středa:

Zvoním, zvoním rolničkou, dnes jsem přišel s písničkou.

A jakápak to bude? No přece o prasátkách, jako z té pohádky.

Pojďme se ji dnes naučit, protože s písničkou je vždy veseleji.

Písnička: Tři čuníci  https://www.youtube.com/watch?v=6cD2vA5pAOY

pisnicka

Pokud budete mít chuť, trénujte pochodový (2/4) rytmus a na každou dobu došlápněte jednou nohou. Můžete taky rukama (vařečkami, dřívky..) tleskat na každou první dobu. Pantomimicky můžou děti předvádět, co všechno se čuníkům v písničce děje.

V písničce se všechno hezky rýmuje, zkusíme to taky? Pomůžou nám obrázky (rozpoznávání rýmu a porozumění – rodič čte a dítě doplňuje.

Rýmování.pdf

A když vám to tak hezky šlo, zkuste i pohádku o prasátkách v rýmech.

(rodič opět čte a dítě doplňuje poslední slovo verše)

Tři malá prasátka

Prasátko – grafomotorika

 1. kruhy a kroužky ve vzduchu celou paží
 2. kruhy předloktím, zápěstím, jednotlivými prsty
 3. prasátko na plochu papíru formátu A4

Předříkáváme dětem: kresli velký kruh doprostřed papíru, do velkého kruhu nakresli menší kruh……..

prasatko

Gymnastika mluvidel:

 • nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný závěr (vlk se nadechuje)
 • pohyb rtů roztáhnout rty do široka, úsměv (vlk cení zuby)
 • vysouvej jazyk do pravého koutku (do levého koutku), poté střídej koutky (vlk se olizuje)

To vám to šlo, možná líp než tomu vlkovi.

Dnešní písničku o čunících si ještě jednou dejte a zvesela si ji společně zazpívejte.

Čtvrtek:

Milé děti hola, hola, Kašpárek vás zase volá!

Víte, kolikátý den si s vámi povídám?...... A jak se dnešní den jmenuje?.......

Výborně, tak to si určitě vzpomenete, co všechno potřebovala prasátka, když stavěla své domečky. (vytiskněte pracovní list, který bude mít dítě před sebou, společně si je prohlédněte a pojmenujte) Zkus pantomimicky napodobit, jak se s nástrojem pracuje.

Co chybí.pdf

 • slabikování předmětů (rodič ukazuje a dítě vytleskává, 1tlesknutí-1slabika)
 • řekni počáteční písmeno nástroje
 • na který nástroj myslím?(rodič vytleská a dítě podle počtu tlesknutí určí, o který nástroj jde př.1xtlesknutí – rýč, 3xtlesknutí-kladivo……
 • jaké nástroje ještě znáš? Nač se používají?
 • který nástroj prasátkům na obrázku chybí? Dokresli si jej a ostatní nástroje vymaluj.

Co by, kdyby……( nechte děti rozvíjet fantazii)

 • kdyby malá prasátka se nevydala do světa a zůstala s maminkou, co by asi dělala?.........
 • kdyby bylo v pohádce prasátek pět, z čeho by ještě mohla domečky vyrobit?..........
 • vlk je opařený, ale stále má velký hlad. Co by jsi mu poradil, aby s tím udělal? ………
 • kdyby ses dostal do této pohádky, kterou roli by sis chtěl/a zahrát?
 • udělal/a bys něco jinak?..........
 • a co kdyby v pohádce byla tři velká zlá prasátka a malý vlček, jak by taková pohádka mohla vypadat a jak by dopadla?........

Takhle tvoří spisovatel, jak ti to šlo?

A nakonec dnešního povídání tabulková hra s obrázky.

Rozstříhej prasátka a dej je do správné ohrádky.

tabulka prasátka.pdf

Hra s prasátky.pdf

A tím dneska končím, zvesela se s tebou loučím!

Pátek:

Je to tady milé děti, s pohádkou čas rychle letí.

Dnes se spolu rozloučíme až úkoly dokončíme.

A tak hurá do toho, ať to máme hotovo!

Celý týden jsme prožili s pohádkou O třech prasátkách. Určitě ji už moc dobře znáte, a tak si myslím, že by jste ji dokázaly povyprávět úplně samy. Pomohou vám obrázky, které si potom můžete vymalovat.

Cink, cink, cink maminko, tatínku poslouchej pohádku (nechte děti vyprávět pohádku podle obrázků nebo můžou využít vytvořené loutky).

pohadka27

pohádka.pdf

Sklidili jste potlesk? Věřím, že ano.

A co takhle ještě pohádkové hádanky?

hadanky

V tomto týdnu jste se naučili písničku, vyrobily jste si loutky, splnily spoustu úkolů, tak co říkáte malé odměně na konec?

Poproste maminku, aby vám vyrobila modelovací hmotu, kterou vám paní učitelka vyrábí ve školce, a vy z ní rády modelujete. Můžete si z ní zkusit vymodelovat tři čuníky. Obrázek vám pomůže.

Odkaz na výrobu modelíny: https://www.youtube.com/watch?v=7r8KQ2mpPVQ

prasatko z formelyny

Kdo bude mít chuť, ještě něco navíc: najdi rozdíly na obrázcích.pdf

Hledej písmeno P.pdf

Sudoku.pdf

Mějte se krásně a příště na shledanou zase v jiné pohádce

loučí se Kašpárek a p. uč. Jitka